29/10/2021 06:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ngộ kỳ 01
感遇其一

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/09/2005 16:00

 

Nguyên tác

微月生西海,
幽陽始化生。
圓光正東滿,
陰魄已朝凝。
太極生天地,
班元更廢興。
至精諒斯在,
三五誰能徵?

Phiên âm

Vi nguyệt sinh tây hải,
U dương thuỷ hoá sinh.
Viên quang chính đông mãn,
Âm phách dĩ triêu ngưng.
Thái cực sinh thiên địa,
Ban nguyên cánh phế hưng.
Chí tinh lượng tư tại,
Tam ngũ thuỳ năng trưng?

Bản dịch của mailang

Trăng mới biển tây mọc,
Âm dương phân định đây.
Phía đông tròn mặt nhật,
Hồn bóng đọng ngưng nay.
Thái cực sinh trời đất,
Nguyên sơ đã khuyết đầy.
Chất đi lượng ở lại,
Tam ngũ ai khôn bày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Cảm ngộ kỳ 01