29/05/2022 16:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ thu

Tác giả: Lê Huy Mậu

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2015 06:10

 

Chiều ngồi nhặt nhạnh thơ thu cũ
Mượn nắng thu hong nỗi buồn xưa
Trời quang. Mây tạnh. Nắng vàng cúc
Hong mãi thơ thu buồn chẳng khô.
Nguồn: Lê Huy Mậu, Cám ơn mưa phùn, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Huy Mậu » Thơ thu