11/12/2022 06:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa râm

Tác giả: Cao Quảng Văn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2015 14:36

 

(Về một loài hoa không có tên ghi trong từ điển các loài hoa...)
Kính tặng những ai tóc sớm bạc vì đời
Tặng nhà thơ Tường Linh


Có loài hoa lặng lẽ
Toả hương thầm trong đêm
Trên mênh mông trang giấy
Và bâng khuâng ngọn đèn
Đêm đêm đèn sáng
Đôi mắt sáng
Hoa nở dần
Dài theo năm tháng
Cho cây đời xanh mãi
Xanh thêm...
Nguồn: Thầm lặng màu xanh (thơ), Cao Quảng Văn, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Quảng Văn » Hoa râm