28/03/2023 01:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Như đông thời tác

Tác giả: Tăng Bạt Hổ - 曾拔虎

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2008 07:21

 

Phiên âm

Tứ phan tầm chủ xuất dương quan
Tan phế tương kỳ tại thử gian
Việt cảnh cáp đương xuân tiết hậu
Minh tiên dĩ quá bắc tùng san
Thê hàng vạn lý do vi dị
Vân vũ trùng tiêu khởi thị nan
Thiên địa hữu tâm khai vận hội
Chinh xa tảo tảo phục nam hoàn.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bốn phen tìm chúa vượt nghìn trùng
Cùng hẹn nơi đây một tấm lòng
Vượt cõi vừa hay xuân đã đến
Thét roi qua vút dải rừng thông
Trèo non vượt bể e còn dễ
Mấy lớp mưa mây há ngại ngùng
Trời đất chừng như đang mở hội
Chiếc xe rong ruổi sớm về nam.
Nguồn: 300 bài thơ Việt chữ Hán (Hán tự Việt thi tam bách thủ), Ngô Văn Phú dịch, NXB Hội nhà văn, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tăng Bạt Hổ » Như đông thời tác