07/12/2021 04:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy yến từ từ công bộ thị lang
歸燕詞辭工部侍郎

Tác giả: Chương Hiếu Tiêu - 章孝標

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/11/2013 14:36

 

Nguyên tác

舊壘危巢泥已落,
今年故向社前歸。
連雲大廈無棲處,
更望誰家門戶飛。

Phiên âm

Cựu luỹ nguy sào nê dĩ lạc,
Kim niên cố hướng xã tiền quy.
Liên vân đại hạ vô thê xứ,
Cánh vọng thuỳ gia môn hộ phi.

Dịch nghĩa

Tổ cũ đắp bằng bùn trên cao đã rơi xuống rồi,
Năm nay theo hướng cũ bay về chốn xưa.
Ngôi nhà to bằng mấy tảng mây mà không có chỗ cho ta làm tổ,
Thì còn biết bay vào nhà nào!

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tổ trước đắp trên cao đã rũ
Năm nay theo hướng cũ về dần
Nhà to không chỗ nương thân
Còn nơi nào nữa mà làm tổ đây ?
Năm 818, tác giả lên Trường An ứng thi tiến sĩ nhưng không đậu. Ông làm bài thơ này, tự ví mình như con chim én đi xây tổ không thành, nên trở về chốn cũ (tức trở về quê để sang năm lại ứng thi). Bài dâng lên để từ biệt quan công bộ thị lang Dữu Thừa Tuyên (có lẽ là chỗ quen biết) ở kinh đô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chương Hiếu Tiêu » Quy yến từ từ công bộ thị lang