15/08/2020 13:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Quách bạn hoàn kỳ 1

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 11/04/2017 21:45

 

Phiên âm

Thường đức ung dung bất nhị tam
Thù nhân tạc vật quảng uông hàm
Hàn mai khởi phụ đông quân huống
Hoa phát chi chi mãn bắc nam

Dịch nghĩa

Đức tính thường ngày ung dung không gì thay đổi được
Đầy đặn khoan dung trọng đãi người tiếp vật
Trong rét lạnh cây mai chẳng phụ ơn thần mùa xuân
Hoa nở khắp cây cành nam cành bắc đều đầy hoa

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Ung dung vốn tính không thay đổi
Tôn trọng thiên nhiên quý trọng người
Ơn thấm mai xuân trong giá rét
Bắc nam hoa nở khắp muôn nơi
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Tặng Quách bạn hoàn kỳ 1