27/06/2022 02:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh thanh hà bạn thảo
青青河畔草

Tác giả: Lư Long Vân - 盧龍雲

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/10/2021 13:57

 

Nguyên tác

青青河畔草,
迢迢京洛道。
良人行未歸,
道遠音信稀。
長城萬餘里,
日暮風沙起。
遙望隔山川,
沉憂曷能已。
男兒志四方,
賤妾久空房。
功名及盛年,
離合詎有常。
客從北道旋,
椷書喜爲傳。
開椷細玩繹,
慰我長相憶。
功成當早還,
安得久離別。

Phiên âm

Thanh thanh hà bạn thảo,
Điều điều Kinh Lạc[1] đạo.
Lương nhân hành vị quy,
Đạo viễn âm tín hi.
Trường Thành vạn dư lý,
Nhật mộ phong sa khỉ.
Diêu vọng cách sơn xuyên,
Trầm ưu hạt năng dĩ.
Nam nhi chí tứ phương,
Tiện thiếp cửu không phòng.
Công danh cập thịnh niên,
Ly hợp cự hữu thường.
Khách tòng bắc đạo tuyền,
Hàm thư hỉ vi truyền.
Khai hàm tế ngoạn dịch,
Uý ngã trường tương ức.
Công thành đương tảo hoàn,
An đắc cửu ly biệt.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bờ sông cỏ đã xanh xanh,
Đi về xa lắm kinh thành Lạc Dương.
Trượng phu xưa đã lên đường,
Chưa về, ngay cả tin sương chẳng màng.
Trường Thành vạn dặm quan san,
Hoàng hôn gió cát ngập tràn khắp nơi.
Núi sông phóng mắt xa vời,
Buồn lo theo tới chân trời vấn vương.
Chàng đi, chí gửi bốn phương,
Còn em phòng vắng náu nương tháng ngày.
Công danh không dễ vận may,
Bi hoan ly hợp từ nay thường là.
Khách từ đường bắc về qua,
Rất mừng chàng có thư nhà tin vui.
Mở thư cẩn thận bùi ngùi,
Có lời an ủi khuyên thôi phiền rầy.
Công thành chàng sẽ về ngay,
Yên tâm cho bỏ những ngày xa nhau.
Thanh thanh hà bạn thảo lấy từ tên một bài trong Cổ thi thập cửu thủ, thơ khuyết danh đời Đông Hán.

[1] Chỉ kinh thành Lạc Dương 洛陽. Người sau dùng Kinh Lạc chỉ quốc đô, như Đông Tấn, Nam triều gọi Kiến Khang (Nam Kinh) là Kinh Lạc hoặc Thanh triều và hiện nay gọi Bắc Kinh là Kinh Lạc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Long Vân » Thanh thanh hà bạn thảo