23/01/2022 23:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trước cửa chùa

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2014 08:38

 

Tặng Thanh Hào

Áo mộc tà bay trước cửa thiền
Mi cong chưa dứt một tiền duyên
Con sông quanh mãi miền trong, đục
Em có tìm ra cõi lặng yên
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Trước cửa chùa