26/09/2020 07:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn tranh sánh với đàn cầm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 13:34

 

Đàn tranh sánh với đàn cầm,
Một đây một đấy đáng trăm lượng vàng.
Còn đang tạc đá ghi vàng,
Ngô đồng nỡ bỏ phượng hoàng ngẩn ngơ.
Mấy năm em cũng xin chờ,
Cầm bằng tóc bạc như tơ cũng đành.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đàn tranh sánh với đàn cầm