14/08/2020 23:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn tấm trả giặt

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2019 22:53

 

Ăn tấm trả giặt.
Câu này chỉ làm việc gì mà được hưởng lợi thì nhỏ trong khi mất mát thì nhiều. Tấm là gạo gãy nhỏ, giặt là gạo trộng nguyên hột.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn tấm trả giặt