06/12/2021 19:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng nhân
贈人

Tác giả: Lý Quần Ngọc - 李群玉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2014 14:56

 

Nguyên tác

曾留宋玉舊衣裳,
惹得巫山夢裏香。
雲雨無情難管領,
任他別嫁楚襄王。

Phiên âm

Tằng lưu Tống Ngọc[1] cựu y thường,
Nhạ đắc Vu sơn[2] mộng lý hương.
Vân vũ vô tình nan quản lĩnh,
Nhậm tha biệt giá Sở Tương Vương.

Dịch nghĩa

Từng giữ lại áo cũ của Tống Ngọc,
Đã từng biết được hơi hám của giấc mộng Vu sơn.
Mây mưa vốn vô tình không thể quản được,
Chi bằng gả quách cô ta cho Sở Tương vương!

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từng giữ lại áo quần Tống Ngọc
Từng biết hơi của giấc Vu sơn
Mây mưa quản lý gian nan
Chi bằng gả quách cho chàng Tương Vương
[1] Người nước Sở cuối thời Chiến Quốc, là tác giả bài "Cao Đường phú", trong đó kể việc Sở Tương Vương từng nằm mộng giao hoan với nữ thần Vu sơn làm ra mưa.
[2] Dãy núi bên bờ sông Trường Giang, trong địa phận tỉnh Tứ Xuyên, giáp ranh với tỉnh Hồ Bắc, là nơi nữ thần làm ra mây và mưa trú ngụ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quần Ngọc » Tặng nhân