02/12/2022 00:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang thượng địch
江上笛

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/03/2007 16:18

 

Nguyên tác

江上何人夜吹笛,
聲聲似憶故園春。
此時聞者堪頭白,
況是多愁少睡人。

Phiên âm

Giang thượng hà nhân dạ xuy địch,
Thanh thanh tự ức cố viên xuân,
Thử thời văn giả kham đầu bạch,
Huống thị đa sầu thiểu thụy nhân.

Bản dịch của Tản Đà

Đêm, ai thổi sáo trên sông,
Vườn xuân tiếng tiếng gửi lòng ai đâu ?
Ai nghe, luống những bạc đầu,
Nữa chi ít ngủ, nhiều sầu như ai ?
Nguồn: Báo Ngày nay, số 123, 14-8-1938

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Giang thượng địch