22/01/2022 13:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hương chữ

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 09/05/2008 19:34

 

Gắng đứng đợi anh
         đầu đường hai mốt
Thân cột cờ
         tóc tốt
              mắt thu thiên
Dù thắp sáng
         trời Một nguyên thảng thốt
Thư thả tình hương chữ cốm kỳ duyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Hương chữ