21/09/2023 18:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Oanh

Tác giả: Lý Trung - 李中

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2014 16:03

 

Nguyên tác

羽毛特異諸禽,
出谷堪聽好音。
薄薄欲栖何處?
雨昏楊柳深深。

Phiên âm

Vũ mao đặc dị chư cầm,
Xuất cốc kham thính hảo âm.
Bạc bạc dục thê hà xứ?
Vũ hôn dương liễu thâm thâm.

Dịch nghĩa

Màu sắc bộ lông hơn hẳn những loài chim khác,
Khi bay khỏi hang núi tiếng hót rất thanh cao.
Muốn làm tổ sơ sài ở đâu bây giờ?
Dương liễu um tùm đang trong cơn mưa tối cả trời.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bộ lông đẹp hơn loài chim khác
Bay khỏi hang tiếng hót thật cao
Sơ sài làm tổ nơi nào?
Liễu um tùm tối mưa gào gió lay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Trung » Oanh