22/01/2022 10:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Núi

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/07/2013 19:09

 

Núi đó - Và mưa qua rất nhanh
Mỗi chiều mang một bức thư xanh
Mỗi chiều nghiêng xuống một gương mặt
Thăm thẳm soi vào thăm thẳm anh
1992
Nguồn: Bóng núi (thơ), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Núi