18/01/2022 23:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạp sa hành
踏莎行

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 02:32

 

Nguyên tác

候館梅殘,
溪橋柳細,
草薰風暖搖征轡。
離愁漸遠漸無窮,
迢迢不斷如春水。

寸寸柔腸,
盈盈粉淚,
樓高莫近危闌倚。
平蕪盡處是春山,
行人更在春山外。

Phiên âm

Hậu quán mai tàn,
Khê kiều liễu tế,
Thảo huân phong noãn dao chinh bí.
Ly sầu tiệm viễn tiệm vô cùng,
Điều điều bất đoạn như xuân thuỷ.

Thốn thốn nhu trường,
Doanh doanh phấn lệ,
Lâu cao mạc cận nguy lan ỷ.
Bình vu tận xứ thị xuân san,
Hành nhân cánh tại xuân san ngoại.

Dịch nghĩa

Nơi quán nghỉ, hoa mai đã tàn
Cầu bên khe, lá liễu lăn tăn
Cỏ thơm, gió ầm, cương ngựa ruổi dong
Nỗi buồn chia ly càng xa càng không biết là cùng
Chảy dài không đứt như nước dòng xuân

Từng tấc, từng tấc ruột mềm
Rưng rưng tràn đầy đầy nước mắt
Lầu cao chớ ra đứng tựa ngoài lan can
Tầm mắt nhìn xa tít, đó là núi xuân
Ngưới đi lại ở ngoài núi xuân đó

Bản dịch của Hồ Lãng

Quán khách mai tàn
Cầu khe liễu rũ
Cỏ thơm, gió thoảng, dây cương thả
Chia ly mỗi bước mỗi sầu vương
Cuồn cuộn dòng xuân tràn khắp ngả

Đòi đoạn lòng tơ
Ròng ròng lệ nhỏ
Lầu cao chớ ra hiên đứng tựa
Núi xuân xa tít mãi chân trời
Người đi lại bên ngoài núi đó

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Đạp sa hành