17/06/2024 21:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù Trình Diên thu dạ tức sự kiến tặng
酬程延秋夜即事見贈

Tác giả: Hàn Hoằng - 韓翃

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2008 08:57

 

Nguyên tác

長簟迎風早,
空城澹月華。
星河秋一雁,
砧杵夜千家。
節候看應晚,
心期臥亦賒。
向來吟秀句,
不覺已鳴鴉。

Phiên âm

Trường điệm nghinh phong tảo,
Không thành đạm nguyệt hoa.
Tinh hà thu nhất nhạn,
Châm chử dạ thiên gia.
Tiết hậu khán ưng vãn,
Tâm kỳ ngoạ diệc xa.
Hướng lai ngâm tú cú,
Bất giác dĩ minh nha.

Dịch nghĩa

Chiếu tre dài nghinh đón gió đến sớm
Thành không bàng bạc ánh trăng
Dải Ngân Hà có một con chim nhạn bay trong mùa thu
Hàng ngàn nhà ban đêm đang đập áo trên bàn giặt
Xem thời tiết khí trời có vẻ trễ lắm rồi
Trong lòng có kỳ hẹn giấc ngủ đã quá xa vời
Trước giờ ngâm nga những câu thơ hay
Bất giác mà đã tới giờ quạ kêu (trời sáng)

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Chiếu tre hóng gió bữa nay
Thành hoang lặng lẽ in đầy hoa trăng
Sông Ngân nhạn báo thu sang
Tiếng chày đập vải rộn vang nghìn nhà
Xem chừng tiết đẹp sắp qua
Lòng riêng đã hẹn liệu mà nghỉ ngơi
Thơ hay cứ mải ngâm hoài
Biết đâu thảng thốt phía ngoài quạ kêu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Hoằng » Thù Trình Diên thu dạ tức sự kiến tặng