17/04/2021 18:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thưởng hải đường hoa yêu thi kỳ 3
賞海棠花妖詩其三

Tác giả: Cao Ngạc - 高鶚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2007 18:35

 

Nguyên tác

煙凝媚色春前萎,
霜浥微紅雪後開。
莫道此花知識淺,
欣榮預佐合歡杯。

Phiên âm

Yên ngưng mị sắc xuân tiền uy,
Sương ấp vi hồng tuyết hậu khai.
Mạc đạo thử hoa tri thức thiển,
Hân vinh dự tá hợp hoan bôi.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Khói đọng trước sân màu đẹp úa,
Sương đầm sau tuyết vẻ hồng tươi,
Đừng cho hoa nọ loài vô giác,
Vui góp thêm vào chén họp vui.
Bài này của Giả Lan, trong hồi 94.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Ngạc » Thưởng hải đường hoa yêu thi kỳ 3