01/11/2020 09:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Thái Bình thành

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 08/04/2017 23:18

 

Phiên âm

Quá Hạ Bình tân sấm Thái Bình
Lăng tằng ky khí mộng sơ thanh
Mi Sơn tam điểm đại sơ thấp
La Thuỷ thiên lý nguyệt chính hoành
Đô Kết nhạn ngao thành hữu cảnh
Bạch Vân thạch khấu ngã vô tình
Vân khan thiên ngoại tường nam điểu
Cảnh thính câu chu lạc nhất thanh

Dịch nghĩa

Qua bến Hạ Bình liền đi nhanh vào thành Thái Bình
Tâm hồn lữ khách phiêu diêu như vừa chợt tỉnh giấc mộng
Ngọn Mi Sơn như ba cái chấm nâu sẫm giữa dòng nước
Dòng La Thuỷ nghìn dặm mặt trăng đã ngang chân trời
Châu Đô Kết nhạn kêu, thành có biến loạn
Núi Bạch Vân gõ đá, ta vô tình không hay
Chiều hôm nhìn đàn chim bay về chân trời phía nam
Giật mình nghe tiếng thuyền câu chèo sát bên tai

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Qua bến Hạ Bình đến Thái Bình
Phiêu diêu chợt tỉnh, tiến vào thành
Mi Sơn chấm sẫm trên dòng biếc
La Thuỷ trăng vàng giữa thảm xanh
Đô Kết nhạn kêu, thành có loạn
Bạch Vân đá gõ, sứ vô tình
Trời Nam xa thẳm, chiều chim liệng
Nghe tiếng thuyền câu sát cạnh mình
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Quá Thái Bình thành