29/10/2020 21:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nợ tình

Tác giả: Phạm Thị Mai Khoa

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2020 20:25

 

Tưởng nhớ nhà thơ Bùi Giáng

Chênh chao một đời chim nhạn
Tối mặt nằm mơ bầu cạn chửa say
Rượu ai cất đó đêm nay
Đem dâng cho kiếp trả vay nợ tình

Uống cho cạn chén lưu linh
Uống cho rượu chát tỏ tình với ta
Người ơi chớ vội đi xa
Một lần thôi uống với ta một lần

Trả nợ rượu, trả nợ tình
Tang bồng quảy gánh sầu tình tình tang
Điên như kẻ sĩ lang thang
Nhà thơ Bùi... vẫn mở toang cõi tình
Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Sóng pha lê (thơ), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thị Mai Khoa » Nợ tình