01/10/2023 23:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn hành kỳ 2
山行其二

Tác giả: Phạm Sư Mạnh - 范師孟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 11:15

 

Nguyên tác

平生最慕僻居州,
今日還同馬少遊。
官似太蒼一梯米,
事如玉峽少安流。
歲時京國塵侵鬢,
風雨家山書滿樓。
欲寫封書獻天子,
乞還田里肯從不?

Phiên âm

Bình sinh tối mộ tịch cư châu,
Kim nhật hoàn đồng mã thiếu du.
Quan tự Thái Thương nhất đễ mễ,
Sự như ngọc hiệp thiếu an lưu.
Tuế thời kinh quốc trần xâm mấn,
Phong vũ gia sơn thư mãn lâu.
Dục tả phong thư hiến thiên tử,
Khất hoàn điền lý khẳng tòng phầu?

Dịch nghĩa

Bình sinh rất thích châu hẻo lánh này,
Hôm nay lại cùng nhau cưỡi ngựa đi chơi.
Quan chức như hạt cỏ gạo ở kho Thái Thương,
Công việc như giòng nước ít khi dừng trong eo ngọc.
Chốn kinh kỳ bao năm tháng, bụi điểm mái tóc,
Căn nhà trên núi trong gió mưa, sách vẫn đầy lầu.
Muốn viết phong thư dâng lên vua,
Xin về ruộng đồng biết vua có thuận không?

Bản dịch của Phạm Quang Ái

Sinh thời chỉ thích chốn này thôi,
Núi vắng nay cùng giong ngựa chơi.
Quan tước một thời như mộng ảo
Việc công suốt kiếp chẳng hề ngơi,
Kinh kỳ nhuốm bụi, hoa râm tóc,
Lầu núi sách đầy, mưa gió phơi
Muốn viết thư xin thiên tử xét,
Điền viên lui bước trọn vui đời
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Sư Mạnh » Sơn hành kỳ 2