09/07/2020 00:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần Châu tạp thi kỳ 11
秦州雜詩其十一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 16:43

 

Nguyên tác

蕭蕭古塞冷,
漠漠秋雲低。
黃鵠翅垂雨,
蒼鷹饑啄泥。
薊門誰自北,
漢將獨征西。
不意書生耳,
臨衰厭鼓鼙。

Phiên âm

Tiêu tiêu cổ tái lãnh,
Mạc mạc thu vân đê.
Hoàng hộc sí thuỳ vũ,
Thương ưng cơ trác nê.
Kế Môn[1] thuỳ tự bắc,
Hán tướng độc chinh tây.
Bất ý thư sinh nhĩ,
Lâm suy yếm cổ bề.

Dịch nghĩa

Cảnh hiu quạnh lạnh lẽo nơi ải xưa,
Mờ mờ nây thu thấp.
Cánh chim hoàng hộc che mưa,
Chim ưng xanh đói phải ăn bùn.
Ai là kẻ từ Kế Môn phương bắc tới,
Tướng Hán một mình đi hành quân phía tây.
Không có để ý gì đến tai kẻ học trò này,
Tiếng trống cứ vang ầm lên.

Bản dịch của Anh Nguyên

Ải biên xưa lạnh, buồn buồn,
Mây thu xuống thấp trông luôn mờ mờ.
Hộc vàng lấy cánh che mưa,
Ưng xanh đói bụng, mổ bừa bùn ăn.
Kế Môn, ai mới về chăng?
Đánh tây, tướng Hán hung hăng một mình!
Nghĩ chi đến kẻ thư sinh,
Trống quân inh ỏi mặc tình vang lên...
(Năm 759)

[1] Cửa ải ở bắc Kế Châu, Hà Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tần Châu tạp thi kỳ 11