17/06/2024 22:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ Tây Bắc

Tác giả: Phạm Ngọc San

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 22/07/2010 10:35

 

Sớm sương muối, tối sương mù,
Trưa hoe hoe nắng, chiều tù mù mây.
Heo may xao xác hàng cây,
Thu đi không để dấu giày thời gian.
Lam chiều tím nỗi miên man,
Gợi lòng ta cảnh đại ngàn sang đông.
Thảo nguyên Châu Mộc nhớ không?
Một thời lính trẻ tang bồng chưa xa.
Mỏ Mù, Tây Bắc, lau già...
Kỷ niệm xưa bỗng trắng nhoà sắc ban.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc San » Nhớ Tây Bắc