08/07/2020 04:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa tàn bướm chẳng vãng lai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2016 16:10

 

Hoa tàn bướm chẳng vãng lai,
Tình nghĩa anh đã phụ, trúc mai sá gì.
- Vậy chớ bạn mình há chẳng xét suy,
Anh vì cha mẹ phải chia ly bạn vàng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hoa tàn bướm chẳng vãng lai