13/04/2021 17:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng sáng bến đò xưa

Tác giả: Bích Khê - Lê Quang Lương

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 01/09/2009 11:48

 

Trăng sáng giữa trời trong
Soi về miền cổ độ
Lòng ta bến đò xưa
Bóng trăng sao chẳng tỏ?
Nguồn: Trăng trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bích Khê » Trăng sáng bến đò xưa