25/03/2023 04:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hảo liễu ca
好了歌

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 03/08/2005 02:36

 

Nguyên tác

世人都曉神仙好,
惟有功名忘不了!
古今將相在何方:
荒塚一堆草沒了。

世人都曉神仙好,
只有金銀忘不了!
終朝只恨聚無多,
及到多時眼閉了。

世人都曉神仙好,
只有姣妻忘不了!
君生日日說恩情,
君死又隨人去了。

世人都曉神仙好,
只有兒孫忘不了!
癡心父母古來多,
孝順子孫誰見了?

Phiên âm

Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo,
Duy hữu công danh vong bất liễu!
Cổ kim tướng tương tại hà phương:
Hoang trũng nhất đồi thảo một liễu.

Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo,
Chỉ hữu kim ngân vong bất liễu!
Chung triêu chỉ hận tụ vô đa,
Cập đáo đa thì nhãn bế liễu.

Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo,
Chỉ hữu giảo thê vong bất liễu!
Quân sinh nhật nhật thuyết ân tình,
Quân tử hựu tuỳ nhân khứ liễu.

Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo,
Chỉ hữu nhi tôn vong bất liễu!
Si tâm phụ mẫu cổ lai đa,
Hiếu thuận tử tôn thuỳ kiến liễu?

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Người đời đều cho thần tiên hay,
Mà chuyện công danh lại vẫn say!
Xưa nay tướng soái nơi nào đây,
Một dãy mồ hoang cỏ mọc đầy!

Người đời đều cho thần tiên hay.
Những hám vàng bạc lòng không khuây!
Suốt ngày những mong chứa cho đầy,
Đến lúc dầy rồi nhắm mắt ngay!

Người đời đều cho thần tiên hay!
Nhưng thích vợ đẹp lòng không khuây!
Lúc sống ái ân kể suốt ngày,
Lúc chết liền bỏ theo người ngay!

Người đời đều cho thần tiên hay!
Muốn đông con cháu lòng không khuây!
Xưa nay cha mẹ thực khờ thay,
Con hiền cháu thảo ai thấy đây!
Bài này do đạo sĩ hát trong hồi 1 của Hồng lâu mộng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Hảo liễu ca