25/01/2022 03:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bận

Tác giả: Trinh Đường - Trương Đình

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/04/2020 10:10

 

Trời thu bận xanh
Sông Hồng bận chảy
Cái xe bận chạy
Lịch bận tính ngày
Con chim bận bay
Cái hoa bận đỏ
Cờ bận vẫy gió
Chữ bận thành thơ
Hạt bận vào mùa
Than bận làm lửa
Cô bận cấy lúa
Chú bận đánh thù
Mẹ bận hát ru
Bà bận thổi nấu
Còn con bận bú
Bận ngủ bận chơi
Bận tập khóc cười
Bận nhìn ánh sáng

Mọi người đều bận
Nên đời rộn vui
Con vừa ra đời
Biết chăng điều đó
Mà đem vui nhỏ
Góp vào đời chung
Nguồn:
1. SGK Tiếng Việt lớp 3, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014
2. Thơ thiếu nhi chọn lọc, NXB Văn học, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trinh Đường » Bận