10/06/2023 04:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhìn trăng

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/05/2021 13:29

 

Anh xa xôi ngàn dặm,
em quẩn quanh sân nhà.
Ở hai đầu thăm thẳm,
đăm đắm nhìn trăng qua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Nhìn trăng