25/10/2021 01:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu phụng quốc tang cảm thuật kỳ 2
秋奉國喪感述其二

Tác giả: Phan Huy Ích - 潘輝益

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/08/2019 12:25

 

Nguyên tác

鴻遷始預登綸閣,
龍去何堪望鼎湖。
遭際機緣難再得,
從今羈旅雁臣孤。

Phiên âm

Hồng thiên thuỷ dự đăng luân các,
Long khứ hà kham vọng Đỉnh Hồ[1].
Tao tế cơ duyên nan tái đắc,
Tòng kim cơ lữ nhạn thần cô.

Dịch nghĩa

Như chim hồng tung cánh, mới được dự lên bí các,
Rồng đã bay đi, lòng sao kham nổi khi trông ngóng Đỉnh Hồ.
Duyên may gặp gỡ, khó có một lần nữa,
Từ nay ở quê người, thần như chiếc nhạn lẻ bầy.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Tung mây hồng mới lên hoàng cát,
Lánh tục rồng bay ngóng Đỉnh Hồ.
Duyên phận gặp người khôn thấy nữa,
Đời thần giống chiếc nhạn đơn cô!
Nguồn: Tổng tập văn học Việt Nam (tập 8), NXB Khoa học xã hội, 2000
[1] Nơi Hoàng Đế đúc đỉnh, tu đắc đạo rồi cỡi rồng bay đi. Sử ký: “Hoàng Đế đúc đỉnh ở Kinh Sơn (Đỉnh Hồ), tu đắc đạo thành tiên cưỡi rồng bay lên trời, để lại chiếc cung, bầy tôi ôm cung gào khóc”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Ích » Thu phụng quốc tang cảm thuật kỳ 2