21/05/2022 17:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ vũ đề Hàn Sơn tự kỳ 1 - Ký Tây Tiều, Lễ Cát
夜雨題寒山寺其一-寄西樵,禮吉

Tác giả: Vương Sĩ Trinh - 王士禎

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 09:59

 

Nguyên tác

日暮東塘正落潮,
孤篷泊處雨瀟瀟。
疏鐘夜火寒山寺,
記過吳楓第幾橋。

Phiên âm

Nhật mộ đông đường chính lạc triều,
Cô bồng bạc xứ vũ tiêu tiêu.
Sơ chung dạ hỏa Hàn Sơn tự,
Ký quá Ngô phong đệ kỷ kiều.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hoàng hôn triều xuống hồ đông
Mưa đêm thuyền đỗ phiêu bồng xứ xa
Hàn Sơn chuông thoảng lửa nhòa
Bến Ngô xưa, ghé đêm qua Phong Kiều.
Nguyên chú: "Sĩ Trinh dữ huynh Lễ Cát chu hành nhập Ngô, bạc Phong Kiều. Dạ hắc kiêm phong vũ, kính nhiếp y trước kịch, liệt cự đăng ngạn, thượng từ môn đề thi nhị tuyệt nhi khứ. Nhất thời dĩ vi cuồng." 士禛與兄禮吉 舟行入吳,泊楓橋。夜黑兼風雨,逕攝衣著屐,列 炬登岸,上寺門題詩二絕而去。一時以為狂。 (Sĩ Trinh cùng anh Lễ Cát đi thuyền vào đất Ngô, đậu bến Phong Kiều. Đêm tối mưa gió đầy trời, vén áo mang guốc, đốt đuốc lên bờ, đến cổng chùa đề thơ hai bài tuyệt cú rồi đi. Cuồng sĩ một thời.)

Lễ Cát là anh của Sĩ Trinh, tên Sĩ Lộc, hiệu Tây Tiều, cũng đậu tiến sĩ đời Thuận Trị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Sĩ Trinh » Dạ vũ đề Hàn Sơn tự kỳ 1 - Ký Tây Tiều, Lễ Cát