22/07/2024 17:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Liễu Châu Nga Sơn
登柳州峨山

Tác giả: Liễu Tông Nguyên - 柳宗元

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 08:04

 

Nguyên tác

荒山秋日午,
獨上意悠悠。
如何望鄉處,
西北是融州。

Phiên âm

Hoang sơn thu nhật ngọ,
Độc thướng ý du du.
Như hà vọng hương xứ[1],
Tây bắc thị Dung Châu[2].

Dịch nghĩa

Núi hoang vu trong một buổi trưa ngày thu,
Ta một mình leo lên với nỗi lòng da diết.
Quê cũ nhìn về đâu bây giờ?
Phía tây bắc mới chỉ là Dung Châu.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Núi hoang thu đứng bóng
Một mình ý mông lung
Làm sao ngó làng cũ
Tây bắc là châu Dung
Liễu Châu nay là thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây. Núi Nga Sơn ở phía tây Liễu Châu, đỉnh núi như hình chim thiên nga. Bài thơ làm khi tác giả làm Thứ sử Liễu Châu, lên chơi Nga Sơn, nhớ về quê cũ.

[1] Nghĩa là quê cũ. Liễu Tông Nguyên ở Thuỷ Tề (Hà Đông, tỉnh Sơn Tây).
[2] Nay là miền Dung An, tỉnh Quảng Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Tông Nguyên » Đăng Liễu Châu Nga Sơn