08/12/2021 04:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệu vong
悼亡

Tác giả: Lâm Hồng - 林鴻

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2008 20:04

 

Nguyên tác

柔腸百結淚懸河,
掩玉埋香可奈何!
明月也知留佩玦,
晚來長怨畫青蛾。
仙魂己遂梨雲夢,
人世宣傳薤露歌。
自是忘情惟上智,
此生長抱怨情多!

Phiên âm

Nhu trường bách kết lệ huyền hà,
Yểm ngọc mai hương khả nại hà!
Minh nguyệt[1] dã tri lưu bội quyết,
Vãn lai trường oán hoạ thanh nga.
Tiên hồn kỷ toại lê vân mộng[2],
Nhân thế tuyên truyền giới lộ ca[3].
Tự thị vong tình duy thượng trí,
Thử sinh trường bão oán tình đa!

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ngổn ngang trăm mối lệ đầm sa
Giấu ngọc chân hương quá khổ mà
Trăng sáng cũng hay lưu ngọc bội
Ngắm ngày oán mãi vẽ thanh nga
Hồn tiên đã toại lê vân mộng
Nhân thế còn truyền giới lộ ca
Nay hãy quên tình là đúng nhất
Oán tình nàng hãy trút vào ta.
[1] Chỉ Hồng Kiều.
[2] Mộng tươi đẹp. Trong bài từ của Hồng Kiều để lại trước khi mất có dùng chữ này. Câu này ý nói hồn của Hồng Kiều đã một mình được toại mộng đẹp, tìm về nơi cực lạc.
[3] Bài ca viếng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Hồng » Điệu vong