12/07/2024 23:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân tứ
春思

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2004 21:42

 

Nguyên tác

燕草如碧絲,
秦桑低綠枝。
當君懷歸日,
是妾斷腸時。
春風不相識,
何事入羅幃?

Phiên âm

Yên[1] thảo như bích ty,
Tần[2] tang đê lục chi.
Đương quân hoài quy nhật,
Thị thiếp đoạn trường thì.
Xuân phong bất tương thức,
Hà sự nhập la vi?

Dịch nghĩa

Cỏ Yên giống như tơ biếc
Dâu Tần nhánh thấp xanh
Trong lúc chàng đang mong ngày về
Cũng là lúc thiếp buồn đứt ruột
Gió xuân đã chẳng quen biết nhau
Sao còn nhập vào màn lụa

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Mượt như tơ biếc, cỏ Yên
Dâu Tần xanh xoã cành bên bãi rồi.
Lúc chàng mong được trở hồi,
Là khi lòng thiếp cơn trồi cơn đau.
Gió xuân nào có quen nhau,
Mành tơ, sao lại chui đầu vào đây?
[1] Phía bắc Trung Quốc, bây giờ là một dãy tỉnh Hà Bắc.
[2] Ở giữa Trung Quốc, bây giờ là một dãy tỉnh Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Xuân tứ