05/07/2022 01:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Ngọc Sơn đình
題玉山亭

Tác giả: Nguyễn Thượng Hiền - 阮尚賢

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2006 06:45

 

Nguyên tác

一代方亭筆,
千秋劍水波。
可憐花徑在,
無復酒船過。
遠浦夕煙淡,
寒山秋色多。
誰知輪鞅外,
獨立眺關河。

Phiên âm

Nhất đại Phương Ðình[1] bút,
Thiên thu Kiếm Thuỷ ba.
Khả liên hoa kính tại,
Vô phục tửu thuyền qua!
Viễn phố tịch yên đạm,
Hàn sơn thu sắc đa!
Thuỳ tri luân ưởng ngoại,
Ðộc lập diểu quan hà!

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Trăm năm nét bút Phương Ðình,
Nghìn năm sóng nước còn xanh Kiếm Hồ.
Ðường hoa kia vẫn đợi chờ,
Mà con thuyền rượu vật vờ phiêu diêu...
Bến xa nhàn mhạt khói chiều
Chơ vơ núi lạnh đã nhiều sắc thu!
Ai hay giữa đám bụi mù
Xôn xao xe ngựa trầm tư một người.
[1] Hiệu của Nguyễn Văn Siêu 阮文超 (1799-1872), nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hoá Việt Nam ở thế kỷ 19. Ông đỗ phó bảng khoa Mậu Tuất (1838) dưới triều vua Minh Mạng. Biết tài Nguyễn Văn Siêu, nên vừa lên ngôi, vua Thiệu Trị chuyển ông làm thừa chỉ trong nội các. Ít lâu sau, cho ông kiêm giữ cả chức thị giảng (phụ trách việc giảng sách cho các hoàng tử, trong số ấy có Nguyễn Phúc Hồng Bảo, Nguyễn Phúc Hồng Nhậm). Năm 1847, Nguyễn Phúc Hồng Nhậm lên ngôi (tức vua Tự Đức). Hai năm sau (1849), Nguyễn Văn Siêu được cử làm phó sứ trong đoàn đi sứ sang Yên Kinh (tức Bắc Kinh, Trung Quốc ngày nay). Về nước (1850), ông được thăng làm học sĩ ở viện Tập hiền. Năm 1851, ông ra làm án sát Hà Tĩnh, rồi án sát Hưng Yên... Năm 1854, viện lẽ đến tuổi xin về hưu hẳn. Từ đó cho tới khi qua đời (1872, thọ 73 tuổi), non 20 năm Nguyễn Văn Siêu ở Hà Nội, vui với việc dạy học, soạn sách. Điều đáng kể nữa, đó là việc lập nhà thờ họ ở làng Kim Lũ và việc ông đã đứng ra tu sửa đền Ngọc Sơn, bắc cầu Thê Húc, xây Tháp Bút và Đài Nghiên... ở tại Hồ Gươm (Hà Nội) vào những năm 1862 đến 1865. Những công trình này còn tồn tại đến ngày nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thượng Hiền » Đề Ngọc Sơn đình