25/06/2021 21:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng Lệnh Hồ học sĩ
夢令狐學士

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi bruce lee vào 05/05/2010 20:15

 

Nguyên tác

山驛荒涼白竹扉,
殘燈向曉夢清暉。
右銀臺路雪三尺,
鳳詔裁成當直歸。

Phiên âm

Sơn dịch hoang lương bạch trúc phi,
Tàn đăng hướng hiểu mộng thanh huy.
Hữu Ngân đài lộ tuyết tam xích,
Phụng chiếu tài thành đương trực quy.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Sơn dịch hoang lương cửa trúc gầy
Đèn tàn đợi sáng mộng ngày mai
Tuyết dày ba thước đài Ngân Hữu
Chiếu phụng làm xong thẳng bước giày
Bài này tác giả làm trong khoảng thời gian năm Đại Trung thứ hai (848) bày tỏ tâm tình mong Lệnh Hồ Đào tiến cử mình.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Mộng Lệnh Hồ học sĩ