01/02/2023 11:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh cảnh Sơn Vi

Tác giả: Nhàn Khanh

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2014 08:24

 

Khen ai khéo vẽ cảnh Sơn Vi
Cảnh lạ giang sơn lắm cảnh kỳ
Nhạn múa đầu ghềnh in trận tự
Thông reo sườn núi hoạ cầm ty
Xênh xang mặt đất dăm thằng mục
Díu dắt chân đèo mấy đứa đi
Đài thánh bầu trời riêng một thú
Khách nhàn hoa cỏ cũng tương tri
Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhàn Khanh » Vịnh cảnh Sơn Vi