03/03/2021 13:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm hoài
感懷

Tác giả: Đường Dần - 唐寅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/01/2019 08:06

 

Nguyên tác

不煉金丹不坐禪,
飢來吃飯倦來眠。
生涯畫筆兼詩筆,
蹤跡花邊與柳邊。
鏡裏形骸春共老,
燈前夫婦月同圓。
萬場快樂千場醉,
世上閑人地上仙。

Phiên âm

Bất luyện kim đan bật toạ thiền,
Cơ lai ngật phạn quyện lai miên.
Sinh nhai hoạ bút kiêm thi bút,
Tung tích hoa biên dữ liễu biên.
Kính lý hình hài xuân cộng lão,
Đăng tiền phu phụ nguyệt đồng viên.
Vạn trường khoái lạc thiên trường tuý,
Thế thượng nhàn nhân địa thượng tiên.

Dịch nghĩa

Không luyện kim đan không ngồi thiền
Đói bụng thì ăn mệt đi ngủ
Sống bằng bút vẽ và bút thơ
Tung tích bên hoa và bên liễu
Hình hài trong gương già cùng xuân
Vợ chồng trước đèn tròn cùng trăng
Vạn cuộc vui thú nghìn cuộc say
Người nhàn trên đời tiên trên mặt đất

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Kim đan chẳng luyện chẳng ngồi thiền
Bụng đói thì ăn mệt ngủ liền
Sinh sống bằng thơ bằng hoạ nữa
Đứng ngồi có liễu có hoa bên
Hình hài già với xuân trong kính
Chồng vợ tròn như nguyệt trước đèn
Nghìn cuộc say muôn lần thú vị
Người nhàn trần thế đất bằng tiên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đường Dần » Cảm hoài