26/09/2022 03:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật hành
春日行

Tác giả: Vương Úc - 王郁

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2018 21:55

 

Nguyên tác

春日飛,春野寂,
紅朋碧友元胎濕。
東風著意寒食時,
游絲粘人困無力。
小鈴犢車宴堤沙,
鳳簫驚落瓊英花。
荒墳頹頹啼夕鴉,
草荒月黑鬼思家。

Phiên âm

Xuân nhật phi, xuân dã tịch,
Hồng bằng bích hữu[1] nguyên thai thấp[2].
Đông phong trước cấp hàn thục thì,
Du ty niêm nhân khốn vô lực.
Tiểu linh độc xa yến đê sa,
Phượng tiêu kinh lạc quỳnh anh hoa.
Hoang phần đồi đồi đề tịch nha,
Thảo hoang nguyệt hắc quỷ tư gia.

Dịch nghĩa

Ngày xuân trôi nhanh, đồng xuân lặng lẽ
Bạn hồng bầu biếc đất đai ẩm
Tiết hàn thực gió đông cuống lên
Du ty mỏng manh vương vào người
Tiếng chuông nhỏ xe nghé tiệc bày trên đê cát
Tiếng tiêu phượng làm hoa ngọc sợ rơi
Mộ hoang lúp xúp quạ chiều kêu
Cỏ rậm trăng mờ ma nhớ nhà

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ngày xuân trôi, đồng xuân lặng lẽ
Ẩm đất đai hoa đỏ lá xanh
Gió đông hàn thực thổi nhanh
Du ty lơ lửng mong manh vương người
Chuông xe nghé rượu mời đê cát
Hoa ngọc rơi réo rắt làn tiêu
Mộ hoang chao tiếng quạ chiều
Trăng lu cỏ rậm ma rầu nhớ quê
[1] Hoa đỏ và lá xanh, chỉ chung hoa và cỏ.
[2] Chỉ mặt đất ngày xuân trở nên ẩm ướt. Nguyên là bắt đầu; thai là nguồn gốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Úc » Xuân nhật hành