22/01/2022 10:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa mộc sau chùa

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2014 08:27

 

Cành nghiêng soi bể nước
Thoảng mùi hương trong ngần
Tưởng vào nơi thoát tục
Gặp mùi hương cố nhân[1]
Nguồn: Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 2007
[1] Mượn chữ của Nguyễn Bính.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Hoa mộc sau chùa