06/03/2021 03:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Ngũ Hành sơn lưu đề
登五行山留題

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 11:16

 

Nguyên tác

五行秀色鬱岧嶢,
海上三神定不遙。
日月九天迴洞口,
波濤萬里蕩山腰。
晴空石壁生寒雨,
夜半鐘聲落嫩潮。
覽此江山奇勝絕,
坐教塊礧一時消。

Phiên âm

Ngũ Hành tú sắc uất thiều nghiêu,
Hải thượng tam thần định bất dao.
Nhật nguyệt cửu thiên hồi động khẩu,
Ba đào vạn lý đãng sơn yêu.
Tình không thạch bích sinh hàn vũ,
Dạ bán chung thanh lạc nộn triều.
Lãm thử giang sơn kỳ thắng tuyệt,
Toạ giao khối lôi nhất thì tiêu.

Dịch nghĩa

Vẻ đẹp núi Ngũ Hành rậm rạp tít trên cao,
Ba vị thần trên biển yên vị không xa.
Bầu trời bao la ngoài cửa động mặt trăng mặt trời chạy vòng quanh,
Nghìn dặm sóng bát ngát vỗ bên sườn núi.
Trời quang vách đá sinh mưa lạnh,
Nửa đêm tiếng chuông rơi xuống ngọn triều mới lên.
Ngắm cảnh non sông đẹp tuyệt kỳ nơi đây,
Bỗng chốc mọi uất kết trong lòng đều tan biến.

Bản dịch của Nguyễn Văn Khoa

Ngũ Hành rực rỡ, ngất tầng cao,
Mặt biển non tiên chẳng khác nào.
Thỏ mọc ác tà vòng trước động,
Cồn dâng sóng vỗ rộn lưng đèo.
Trời quang, vách đá đầm hơi nước,
Đêm vắng, hồi chuông rớt ngọn triều.
Ngắm cảnh non sông kì tuyệt ấy,
Nợ đời bỗng chốc chẳng còn đeo.
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Núi Ngũ Hành ở tỉnh Quảng Nam, sản xuất đá cẩm thạch rất quý. Đá đủ năm sắc nên gọi là Ngũ Hành.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Đăng Ngũ Hành sơn lưu đề