16/01/2021 23:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyết đầu mùa
Первый снег

Tác giả: Nikolai Rubtsov - Николай Рубцов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2009 01:04

 

Nguyên tác

Ах, кто не любит первый снег
В замерзших руслах тихих рек,
В полях, в селеньях и в бору,
Слегка гудящем на ветру!

В деревне празднуют дожинки,
И на гармонь летят снежинки
И весь в светящемся снегу
Лось замирает на бегу
На отдаленном берегу.

Зачем ты держишь кнут в ладони?
Легко в упряжке скачут кони,
И по дорогам меж полей,
Как стаи белых голубей,
Взлетает снег из-под саней...

Ах, кто не любит первый снег
В замерзших руслах тихих рек,
В полях, в селеньях и в бору,
Слегка гудящем на ветру!

Bản dịch của Thuý Toàn

Ai không yêu những bông tuyết đầu mùa,
Trong dòng giá băng những con sông lặng lẽ,
Trên đồng ruộng, trong làng thôn, rừng tùng nhỏ,
Sẽ ngân lên trong ngọn gió thoảng qua!

Ở trong làng mở hội mừng mãn gặt,
Tuyết từng bông sà xuống mặt phong cầm
Trên dải bờ xa xăm ngời tuyết sáng
Con nai rừng ngơ ngác vội dừng chân

Sao anh phải tay cầm roi thúc ngựa?
Cuốn xe bay ngựa nhẹ nhõm phi nhanh,
Trên các ngả đường đi trong đồng vắng,
Chấp chới tung như cánh thiên nga trắng,
Tuyết bay lên từ dưới vệt xe băng...

Ai không yêu những bông tuyết đầu mùa
Trong dòng giá băng những con sông lặng lẽ,
Trên đồng ruộng, trong làng thôn, rừng tùng nhỏ,
Sẽ ngân lên trong ngọn gió thoảng qua!
Nguồn: Những ngôi sao băng - Thơ dịch nhiều tác giả, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nikolai Rubtsov » Tuyết đầu mùa