20/03/2023 16:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy lý
歸里

Tác giả: Nguyễn Thượng Hiền - 阮尚賢

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/04/2015 16:43

 

Nguyên tác

破國事已定,
離鄉心何依。
顧此一室在,
飄然孤蓬歸。
野暝鶴尚立,
江寒魚初稀。
問訊倚巷叟,
黃花開荊扉。

Phiên âm

Phá quốc sự dĩ định,
Ly hương tâm hà y.
Cố thử nhất thất tại,
Phiêu nhiên cô bồng quy.
Dã minh hạc thượng lập,
Giang hàn ngư sơ hy.
Vấn tấn ỷ hạng tẩu,
Hoàng hoa khai kinh phi.

Bản dịch của Lê Thước

Mất nước sự đã định
Xa làng lòng bơ vơ
Đoái trông ngôi nhà sót
Nhẹ nhàng chiếc thuyền đưa
Nội tối hạc vẫn đứng
Sông lạnh cá dần thưa
Hỏi thăm ông lão xóm
Cúc vàng nở vườn xưa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thượng Hiền » Quy lý