23/01/2022 23:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 30
30

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 05/03/2011 01:48

 

Nguyên tác

If love be denied me then why does the morning break its heart in songs, and why are these whispers that the south wind scatters among the new-born leaves?
If love be denied me then why does the midnight bear in yearning silence the pain of the stars?
And why does this foolish heart recklessly launch its hope on the sea whose end it does not know?

Bản dịch của Song Tuyết

Nếu tình yêu chối bỏ ta, sao trái tim của buổi sớm mai lại vỡ tan trong tiếng hát, và sao gió phương nam lại rải rắc những thầm thì qua các chồi non?
Nếu tình yêu chối bỏ ta, sao bóng đêm lại trìu mến âm thầm cam chịu nỗi đau của những vì tinh tú?
Và sao con tim cuồng dại này lại tuyệt vọng thả bao niềm hy vọng xuống đại dương chẳng biết đâu là bến bờ sau cuối?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 30