29/09/2022 01:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuyên Mai Văn Ngọc

Tác giả: Sương Nguyệt Anh

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 12/01/2008 07:32

 

Có lúc tòng quyền, có lúc kinh,
Làm trai nào ắt khỏi tiền trình.
Bơ thờ nắng rọi hoa nghiêng nhuỵ,
Lay lắt mưa qua bướm giấu hình.
Ngửa mặt đành cam câu bất hiếu[1],
Nghiêng tai chịu tiếng quỷ vô tình.
Dưới đời ai dứt tình sinh hoá,
Trướng chấn riêng ngươi quạnh một mình.
Con gái bà tên Nguyễn Thị Vinh, sau này gả cho Mai Văn Ngọc. Ba ngày sau khi sinh con gái là Mai Huỳnh Hoa, cô Vinh qua đời. Bà buồn rầu, lên Sài Gòn dạy chữ nho và làm biên tập rồi làm chủ bút tờ báo Nữ giới chung. Thấy Mai Văn Ngọc tám năm chưa tục huyền, bà khuyên bằng bài thơ này.

Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977
[1] Sách Mạnh Tử có câu: “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại”, nghĩa là có ba điều bất hiếu, mà điều lớn nhất là không con trai nối dõi tổ tông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sương Nguyệt Anh » Khuyên Mai Văn Ngọc