28/01/2023 05:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

An Nam tống Tào Biệt Sắc quy triều
安南送曹別敕歸朝

Tác giả: Cao Biền - 高駢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2009 02:42

 

Nguyên tác

雲水蒼茫日欲收,
野煙深處鷓鴣愁。
知君萬里朝天去,
為說征南已五秋。

Phiên âm

Vân thuỷ thương mang nhật dục thu,
Dã yên thâm xứ giá cô sầu.
Tri quân vạn lý triều thiên khứ,
Vị thuyết chinh nam dĩ ngũ thu.

Dịch nghĩa

Mây nước xanh bao la, nắng sắp tắt,
Chim chá cô kêu buồn thảm trong sương khói miền xa xôi cùng cực này.
Được biết ông sắp ra đi vạn dặm trên đường trở về chầu vua,
Xin tâu giùm là tôi đi nam đã được 5 năm rồi.

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Mây nước mênh mang, ngày sắp tàn
Khói đồng mờ mịt, giá cô than
Biết anh muôn dặm chầu thiên đế
Tâu giúp: năm năm tôi phía nam
Tào Biệt Sắc chưa rõ thân thế.
Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, Vũ Minh Tân tuyển dịch, NXB Thế giới, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Biền » An Nam tống Tào Biệt Sắc quy triều