05/02/2023 15:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ mẹ

Tác giả: Trần Đình Nhân

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2016 17:27

 

Ta muốn làm con chim nhỏ
Chiều về, ta chao trên cánh đồng thơm của mẹ

Mẹ ta suốt đời lam lũ
Quanh năm đội chiếc nón mê
Chiếc nón mê!
Có tuổi thơ của ta
Là cuộc đời của mẹ
Mẹ ơi! Giờ nơi đâu?
Đồng quê heo hút gió
Một nấm mồ cỏ dại
Một con ngòi ngây thơ
Nguồn: Trần Đình Nhân, Vàng thu (thơ), NXB Văn học, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Nhân » Nhớ mẹ