22/01/2022 04:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửa sổ
Окно

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2009 21:56

 

Nguyên tác

Недавно темною порою,
Когда пустынная луна
Текла туманною стезею,
Я видел - дева у окна
Одна задумчиво сидела,
Дышала в тайном страхе грудь,
Она с волнением глядела
На темный под холмами путь.

"Я здесь!" - шепнули торопливо.
И дева трепетной рукой
Окно открыла боязливо...
Луна покрылась темнотой.
"Счастливец! - молвил я с тоскою, -
Тебя веселье ждет одно.
Когда ж вечернею порою
И мне откроется окно?"

Bản dịch của Lê Đức Thụ

Khi trời vừa mới tối
Trăng tựa sa mạc hoang
Sương đẫm đường như gội
Bên cửa sổ thấy nàng
Ngồi đăm chiêu tư lự
Nỗi sợ ngực phập phồng
Hồi hộp nhìn đường tối
Sau núi, lòng mông lung

“Anh đây!” - tiếng thì thào
Tay run run cô gái
Cửa sổ mở hắn vào
Màn đêm trăng khép lại
“Hắn hạnh phúc làm sao!
Tôi thốt lên buồn bã
Cho đến tận hôm nào
Cửa cho tôi mới mở?”
Nguồn: Tuyển tập tác phẩm Alexandr Puskin (thơ, trường ca), NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » Cửa sổ