02/07/2022 11:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 75
Sonnet 75

Tác giả: Edmund Spenser

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 23/10/2021 18:39

 

Nguyên tác

One day I wrote her name upon the strand,
But came the waves and washed it away:
Again I wrote it with a second hand,
But came the tide and made my pains his prey.

“Vain man,” said she, “that dost in vain essay
A mortal thing so to immortalize;
For I myself shall like to this decay,
And eke my name be wiped out likewise.”

“Not so,” quoth I; “let baser things devise
To lie in dust, but you shall live by fame;
My verse your virtues rare shall eternize,
And in the heavens write you glorious name:

Where, whenas Death shall all the world subdue,
Our love shall live, and later life renew.”

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Ngày anh viết tên em trên bím tóc,
Nhưng sóng vô tình đến cuốn xa tay:
Một lần nữa anh viết bằng kim giây,
Thuỷ triều đến làm hồn anh đau đớn.

“Đàn ông vô ích,” em rằng, “bài văn hổ lốn
Đồ phàm phu thì bất tử với ai;
Bản thân anh thích sự hư nát này,
Tên tuổi anh rồi cũng đành xoá sổ.”

“Không,” anh; “phải nghĩ những điều cơ sở
Trong hồng trần, mà em sống với lợi danh;
Thơ anh cá tính em sẽ tan tành,
Ở thiên đàng viết cho em tên tráng lệ:

Ở nơi, khi Tử thần dìm trần thế,
Tình đôi ta, sẽ hoán kiếp luân hồi.”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edmund Spenser » Sonnet 75