19/06/2024 04:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bốc toán tử - Tịch thượng tống Vương Ngạn Du
卜算子-席上送王彥猷

Tác giả: Chu Tử Chi - 周紫芝

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/11/2014 17:07

 

Nguyên tác

江北上歸舟,
再見江南岸。
江北江南幾度秋,
夢裡朱顏換。

人是嶺頭雲,
聚散天誰管。
君似孤雲何處歸,
我似離群雁。

Phiên âm

Giang bắc thượng quy chu,
Tái kiến giang nam ngạn.
Giang bắc giang nam kỷ độ thu,
Mộng lý chu nhan hoán.

Nhân thị lĩnh đầu vân,
Tụ tán thiên thuỳ quản.
Quân tự cô vân hà xứ quy,
Ngã tự ly quần nhạn.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Giang bắc thuyền đi khỏi
Trở lại bến giang nam
Nam bắc biết bao lần thu đến
Hình dung cũng chóng tàn

Người tựa mây đỉnh núi
Hợp tan ai dám bàn
Anh, đám mây trôi chân trời lạ
Tôi, con én lạc đàn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Tử Chi » Bốc toán tử - Tịch thượng tống Vương Ngạn Du