01/02/2023 11:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắt đầu lại

Tác giả: Nhã Ca - Trần Thị Thu Vân

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 07/06/2009 04:33

 

Bắt đầu lại đời ta, các con
Bắt đầu lại bền bỉ hơn nụ cười
Bắt đầu lại vững vàng hơn bước chân
Bắt đầu lại đầy đủ hơn tiếng nói

Bắt đầu lại đời ta, các con
Bắt đầu lại từ chỗ bôi xóa mẹ
Nguồn: Thơ Nhã Ca, NXB Thương yêu, 1972

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhã Ca » Bắt đầu lại